Zainteresowani Zapraszamy do bezplatnej prezentacji swojej firmy, jako potencjalnego wykonawcy robót przy realizcji obiektów TPHU.
Umieszczenie loga firmy, nie jest obietnic‘, ani gwarancj‘ zawarcia umowy na wykonawstwo.
wykonawcy robót budowlanych
  

Logo i nazwa
Zapraszmy do konkursu
na logo i nazwę dla
Trzebińskiego Pasażu Handlowego


CENTRUM WYGODNYCH ZAKUPÓW

      ZainteresowaniZapraszamy do bezplatnej prezentacji swojej firmy, jako potencjalnego użytkownika powierzchni handlowo-uslugowej w obiektach TPHU.
Umieszczenie loga firmy, nie jest obietnic‘, ani gwarancj‘ zawarcia umowy najmu.
użytkowniem powierzchni
Trzebiński Pasaż Handlowo-usługowy planowany jest jako zespół obiektów, w których będzie można dokonać szybkich, wygodnych, codziennych zakupów oraz skorzystać z usług wyspecjalizowanych placówek serwisowych obsługujacych klienta spieszacego z domu do pracy i z pracy do domu nawet bez wysiadania z samochodu!
Informujemy, że projekt budowy pierwszego etapu TPHU posiada już pra- womocne pozwolenie na budowę nr. AGN.6740.983.2012.AK9.
Zapraszamy do składania ofert najmu i propozycji zagospodarowania przestrzeni.

Trzebiński Pasaż Handlowo Usługowy Sp. z o.o.
30-716 Kraków, ul. Przewóz 2 Ip
e-mail:biuro@tphu.pl
KRS: 0000469879 | NIP: 6793093665

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INWESTOR ZASTEPCZY
NEW MEN CENTER Sp. z o.o.

32-540 Trzebinia ul. Tuwima 8
NIP: 6792424315 KRS: 0000218772
email:biuro@nmcenter.pl

tel.: + 48 506055321
Oferta dla wykonawców


Szymon Ko¶ciuszko
+48 692 272 039 | szymon@fyi.com.pl

Oferta wynajmu.pdf

TRZEBIŃSKI PASAŻ HANDLOWO USŁUGOWY

Partnerzy inwestycji:
Podmioty towarzysz±ce:
Wsparcie społeczne:
Patronat medialny: